help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/2008
Editie:1
Pagina:46788
Advies van de Raad van State 44623
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006
Art. 1: 01/01/2008, wat betreft de verwijzing in artikel 12, § 2, b) (lees artikel 1, §2, b), van het koninklijk besluit van 17/01/2006, zoals vervangen bij dit besluit, naar artikel 13bis, § 2, 1° en 2°, van het koninklijk besluit nr. 38
Art. 3, 2°: 01/08/2008 en voor de eerste maal van toepassing op de geboorten die plaatshebben vanaf 01/07/2008
Art. 3, 4°: 01/05/2007 en voor de eerste maal van toepassing op de geboorten die plaatshebben vanaf 01/05/2007

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...