help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 februari 2007 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 oktober 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/02/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/2008
Editie:1
Pagina:45707
Advies van de Raad van State 40334
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/09/2008 tot ...