help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2008
Editie:2
Pagina:45232
Advies van de Raad van State 42544 + 42320
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering
Art. 1 tot 6: 10de dag na bekendmaking, voor personen die tewerkgesteld zijn in een welzijnsvoorziening.

Art. 7, 8, 10 en 11: 22/05/2009 voor de personen, vermeld in artikel 1, 1°, en voor de personen, vermeld in artikel 1, 2°, die werken bij een welzijnsvoorziening als vermeld in artikel 2, 3°, van dit decreet (BVR 27/03/2009, art. 17)

Voor de personen, vermeld in artikel 1, 2°, die niet werken bij een welzijnsvoorziening als vermeld in artikel 2, 3°, van dit decreet, met uitzondering van art. 9: 22/05/2009 (BVR 27/03/2009, art. 17)

Art. 9: 26/12/2011 voor de personen, vermeld in artikel 1, 1° en 2°, van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009 (BVR 18/11/2011, art. 7)

Overgangsbepalingen: zie art. 12


Periode van geldigheid van 08/09/2008 tot ...
Opmerkingen Het Hoofdstuk III van dit decreet is niet van toepassing op de verschillende personen die worden vermeld door het artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap.