help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van preactiviteitssteun


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/2008
Pagina:44644
Advies van de Raad van State 44744
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/08/2008 tot ...