help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 17. April 2008 über die Ausbildung und Prüfung zum Erhalt des Pädagogischen Befähigungsnachweises in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 17 april 2008 betreffende de opleiding en het examen met het oog op het verkrijgen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid in de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/2008
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2008
Editie:1
Pagina:39010
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2007

Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot 31/08/2009