help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juli 2008 tot uitvoering van artikel 68, § 10, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/2008
Pagina:38585
Advies van de Raad van State 44690
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2008

Periode van geldigheid van 01/07/2008 tot ...
Opmerkingen Dit besluit houdt op uitwerking te hebben indien het niet bekrachtigd is bij wet binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding (zie W 30/03/1994, art. 68, §10)