help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 mei 2008 houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende financiële steun toegekend aan de ondernemingen in het kader van bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2008
Editie:1
Pagina:37036
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/05/2008

Periode van geldigheid van 15/05/2008 tot ...
Opmerkingen Het artikel 19 heft de ministeriële besluiten op van 1 oktober 1984 en 5 januari 1995 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen, die niet bekendgemaakt werden.