help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief nr 584 van 1 juli 2008 - Informatie inzake de personeelsenveloppe en het personeelsplan 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2008
Nummer: 584
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/2008
Editie:2
Pagina:36691
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT: 2008

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2008