help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beheerscontract gesloten van 29 juni 2008 tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2008
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/2008
Editie:3
Pagina:35113
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2008

Buitenwerkingtreding: 31/12/2012 maar "Krachtens de bepalingen van artikel 5, § 3, tweede lid, van de voornoemde wet van 21 maart 1991, wordt het beheerscontract van rechtswege verlengd tot op het ogenblik dat een nieuw beheerscontract in werking is getreden"

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 29/06/2008