help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 17 juni 2008 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 17/06/2008
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 25/06/2008
Edition:1
Page:32555
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2008

TT 2009

Période de vigueur du 01/07/2008 au 31/12/2009
Remarques Het MBVO 17/06/2008 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten die jaarlijks de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen vaststellen, in uitvoering van art. 69, tweede lid van het BVR 12/10/2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.