help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 oktober 1968 tot verlenging van de geldigheidsduur van het mandaat van de plaatsvervangende voorzitters en van de werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie van beroep inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1968
Pagina:10616
Advies van de Raad van State 10531
Inwerkingtreding / Uitwerking TT

Periode van geldigheid van ... tot 01/11/1970