help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van 16 april 2008 betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/2008
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/2008
Pagina:25595
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/04/2006

Overgangsbepalingen: art. 19

Periode van geldigheid van 09/04/2006 tot ...
Opmerkingen 1) Deze tekst wordt onderverdeeld in "punten" (1., ...) en niet in artikelen. Voor de analyse worden de "punten" evenwel gelijkgesteld met artikelen.

2) Art. 1: "Alle vroegere bepalingen en beschikkingen omtrent ditzelfde onderwerp worden ingetrokken, opgeheven of vervangen".

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 16/04/2008