help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van Protocol nr. 9 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 6 november 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1995
Pagina:27913
Advies van de Raad van State 22212
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking