help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 juni 1990 tot instelling van een voorrecht voor de vorderingen voortvloeiend uit de heffingen op de productie van kolen en staal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/1990
Pagina:13408
Advies van de Raad van State 18795
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking