help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 17. Dezember 2007 zur Zustimmung zum Internationalen Übereinkommen gegen doping im Sport und den Anlagen I und II, geschehen zu Paris am am 19. Oktober 2005

Decreet van 17 december 2007 houdende toestemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, aangenomen in Parijs op 19 oktober 2005, en de bijlagen I en II ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2007
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/04/2008
Editie:2
Pagina:19182
Advies van de Raad van State 43008
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/04/2008 tot ...