help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/2008
Pagina:17946
Advies van de Raad van State 43972
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen : art. 4

Periode van geldigheid van 12/04/2008 tot ...