help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 maart 2008 houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/2008
Pagina:17747
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/04/2008 tot 02/06/2013
Opmerkingen Alle voorheen onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken opgerichte Basisoverlegcomités en tussenoverlegcomités worden opgeheven, met uitzondering van het Basisoverlegcomité bevoegd voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, opgericht door het ministerieel besluit van 13 juli 2007 (art. 23).