help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 tot nadere regeling van het raadgevend comité dat bij het Vlaams Agentschap Ondernemen is opgericht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2008
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2008
Editie:1
Pagina:17498
Advies van de Raad van State 43648
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

De opheffing treedt in werking op de dag waarop het artikel 20 van het decreet van 19/12/2008 in werking treedt

Periode van geldigheid van 31/03/2008 tot 55/55/5555