help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 februari 1990 tot interpretatie van artikel 10 van de hypotheekwet (W 16 december 1851)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/03/1990
Pagina:5560
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking