help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 1968 houdende vaststelling van de data op dewelke de ontwerpen van begroting van de instellingen van openbaar nut moeten opgesteld zijn en waarbij het overmaken van deze ontwerpen aan de bevoegde overheden wordt geregeld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/03/1968
Pagina:2584
Advies van de Raad van State 10061