help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1995
Pagina:20188
  • 27/01/2012 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 12/03/2009
Advies van de Raad van State 24328
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking