help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/2008
Editie:2
Pagina:8742
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/03/2008
Art. 23: 11/02/2008

Overgangsbepalingen: art. 23

Periode van geldigheid van 11/02/2008 tot ...