help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 maart 1995 tot invoering in het Strafwetboek van een artikel 380quinquies en tot opheffing van het artikel 380quater, tweede lid, van hetzelfde Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1995
Pagina:10822
Advies van de Raad van State 23272
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking