help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 december 2007 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/2008
Editie:3
Pagina:2959
Advies van de Raad van State 42995
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/02/2008 tot ...