help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 april 1995 ter vermindering van het aan de politieke partijen toegestane bedrag inzake verkiezingsuitgaven voor de parlementsverkiezingen en de Europese verkiezingen en voor de verkiezing van de Gewestraden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1995
Pagina:9788
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking