help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire PPB-2007-16-CPB-CPA van 15 januari 2008 aan de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - Reglement op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) en rapporteringsschema over de solvabiliteit van die beheervennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/2008
Nummer: PPB-2007-16-CPB-CPA
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2008
Editie:1
Pagina:1396
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.