help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 juni 2007 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen (hierna " de Overeenkomst"), ondertekend te Brussel op 27 november 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/01/2008
Pagina:453
Advies van de Raad van State 42419
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/01/2008 tot ...