help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 1965 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1959 tot vaststelling van de forfaitaire lonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid van sommige met fooien bezoldigde werknemers en hun werkgevers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1965
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1965
Pagina:13445
Advies van de Raad van State 9454