help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 tot vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/11/2007
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Acte confirmé
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/12/2007
Page:65498
Avis du Conseil d'Etat 43743
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 06/01/2008 au ...
Remarques Indien dit besluit binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding niet bij decreet bekrachtigd is, dan wordt het geacht nooit uitwerking te hebben gehad. (BijzW 08/08/1980, art. 6, § 1, VIII, 9°bis, vierde lid)