help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 3 oktober 2007 - Belgisch Interventie en Restitutiebureau - Personeelsplan 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/2007
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/2007
Pagina:56401
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008

TT: 2008

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2008
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.