help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 september 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/2007
Pagina:54016
Advies van de Raad van State 43325
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 4

Periode van geldigheid van 28/10/2007 tot ...