help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Handleiding zorgverzekering - Enige bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2006
Aard van de akte: Bijlage
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/2006
Pagina:18729
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006
Hoofdstuk V, afdeling I: 25/11/2005

Periode van geldigheid van 25/11/2005 tot 01/01/2010
Opmerkingen De bijlage is niet onderverdeeld in artikelen, maar in punten. Voor de analyse worden deze punten beschouwd als zijnde artikelen.

Bijlage bij
Aard Datum    
MBVO 06/01/2006