help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juli 1991 tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en tot vaststelling van een aantal bepalingen betreffende de werking van de Controledienst voor de Verzekeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1991
Pagina:17376
Advies van de Raad van State 20416 + 20670
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Artikel 19: te bepalen door de Koning

Periode van geldigheid van 09/08/1991 tot ...