help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/2007
Pagina:48722
Advies van de Raad van State 42885
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2, 8 en 9: 01/01/2007
Art. 11: 10/07/2007 (datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken)
Art. 12, 1°: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte of 01/01/2007 (zie art. 12 en 64 alsmede de commentaar onder art. 12, 1° in de analyse)
Art. 12, 2° en 3°: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten
Art. 38 tot 47: Te bepalen door de Regering
Art. 50: 01/01/2006
Art. 51: aanslagjaar 1999 (01/01/1998)

Periode van geldigheid van 01/01/1998 tot ...