help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/06/2007
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/09/2007
Page:48722
Avis du Conseil d'Etat 42885
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking
Art. 2, 8 en 9: 01/01/2007
Art. 11: 10/07/2007 (datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken)
Art. 12, 1°: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte of 01/01/2007 (zie art. 12 en 64 alsmede de commentaar onder art. 12, 1° in de analyse)
Art. 12, 2° en 3°: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten
Art. 38 tot 47: Te bepalen door de Regering
Art. 50: 01/01/2006
Art. 51: aanslagjaar 1999 (01/01/1998)

Période de vigueur du 01/01/1998 au ...