help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 juli 2007 tot vaststelling van de leerlingencoëfficiënten voorbehouden voor trajectbegeleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in het schooljaar 2007-2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/07/2007
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/2007
Pagina:41343
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT

Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot 31/08/2008