help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 mei 1991 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 september 1987


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1993
Pagina:8188
Advies van de Raad van State 19408
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking