help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 mei 1991 houdende goedkeuring Overeenkomst tot wederzijdse erkenning van inspecties met betrekking tot de fabricage van farmaceutische produkten, en van de Toelichtingen, opgemaakt te Genève op 8 oktober 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1991
Pagina:19457
Advies van de Raad van State 19359
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/09/1991 tot ...