help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 januari 1960 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1959 tot regeling van de toestand der ambtenarenvan het bestuur in Afrika, in dienst op 1 januari 1959


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/01/1960
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State 6956
Opmerkingen Deze tekst is bekendgemaakt in de Moniteur Congolais van 8 februari 1960, nr 6, p. 435