help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 13 juli 2007 houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/2007
Pagina:40912
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007
Art. 10, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 35 en 38: 01/01/2008
Art. 43: 01/01/2009

Zonder voorwerp op 01/01/2014: zie overgangsbepalingen DVO 06/07/2012 (art. 61, eerste lid, en 62).

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2013