help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 december 1959 tot opheffing van de koninklijke besluiten van 12 juli 1911, 25 januari 1920 en 7 april 1928 die respectievelijk betrekking hebben op de contracten van dienstverhuring, op de vrijstelling van stage van de tijdelijke ambtenaren die onder statuut worden toegelaten en op de tuchtmacht en -straffen met betrekking tot de bij contract voor dienstverhuring aangeworven personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State 6885
Opmerkingen Deze tekst is bekendgemaakt in de Moniteur Congolais van 18 januari 1960, nr 3, p. 150