help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, gecoördineerd op 29 juni 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2007
Aard van de akte: Gecoördineerde wetten
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/2007
Pagina:39536
  • 17/08/2010 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 28/04/2010
Advies van de Raad van State 42991
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/08/2007 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 29/06/2007