help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijziging van statuten van NMBS-Holding van 31 mei 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2007
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/2007
Pagina:38594
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/07/2007 (datum van inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit, overeenkomstig art. 41, § 4, van W 13/03/1991: "Een statutenwijziging heeft slechts uitwerking na haar goedkeuring door de Koning (…)")

Periode van geldigheid van 17/07/2007 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Nieuwe gecoördineerde statuten van de NMBS-Holding ten gevolge de wijzigingen goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2007

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 06/07/2007