help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 oktober 1963 tot wijziging, wat de vertalers bij de griffie van het Hof van cassatie betreft, van het koninklijk besluit van 12 januari 1960 betreffende het statuut van de griffiers der Rechterlijke Orde en van het personeel van de griffies van hoven en rechtbanken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1963
Pagina:10592
Advies van de Raad van State 8473