help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Accord de coopération du 19 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/2006
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/2007
Pagina:38175
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Effet: 01/01/2007.

Fin de vigueur: l'accord est conclu pour une durée d'un an et est de plein droit tacitement renouvelé s'il n'est pas dénoncé six mois francs avant la date de son expiration (art.28).

Dispositions transitoires: art. 27.

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 06/06/2018
Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 14/06/2007  
DCF 02/07/2007  
DCCF 25/10/2007