help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juli 1994 houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1994
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1994
Pagina:20477
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1994