help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanhangsel nr. 2 van 11 december 2006 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 (lees: 2005) tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de actualisatie van aanhangsel 1 bij protocol 3


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2006
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/2007
Pagina:34858
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2007
Uitwerking: gedeeltelijk vanaf 01/10/2005

Periode van geldigheid van 01/10/2005 tot ...
Opmerkingen 1) Aard van de akte: gelet op zijn inhoud, kan het aanhangsel als een samenwerkingsakkoord gekwalificeerd worden; zie in die zin de adviezen RvS nrs. 42375, 42376 en 42377.
2) Opschrift: het Protocolakkoord nr. 3 werd overeengekomen op 13/06/2005 en niet op 13/06/2006.