help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 19 april 2007 houdende instemming met de Conventie nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen te Genève op 23 juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 60e zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2007
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2007
Pagina:33578
Advies van de Raad van State 40921
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/06/2007 tot ...