help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 oktober 1958 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1958 tot uitvoering van de wet van 17 maart 1958 waarbij de artikelen 7, 46 en 79 van de gecoördineerde wetten op het lager onderwijs worden gewijzigd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/10/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1958
Pagina:8086
Advies van de Raad van State 6344