help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/2007
Pagina:31899
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: "Dit besluit is van toepassing op de prijzen en subsidies die zijn betaald of toegekend :
1° vanaf 1 januari 2005, door de in artikel 1, eerste tot derde streepje vermelde instellingen;
2° vanaf 1 januari 2006, door de in artikel 1, vierde streepje vermelde instelling."


Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...